Medier og kunstig intelligens (AI)


AI, Data, Digital, Disruption / torsdag, februar 1st, 2024

Når vi som medier anvender kunstig intelligens (AI) i nyhedsproduktionen og til kommercielle opgaver, er der flere vigtige udfordringer og overvejelser vi skal have for øje:

Etik og Bias
ChatGPT mfl. kan indeholde bias, baseret på de data, som er anvendt i træningen. Det kan medføre partiskhed eller upræcise og fejlagtige nyheder. Det er vores opgave som afsender, at sikre objektivitet og retfærdighed.

AI skal bruges med forsigtighed da vi er afsender på alt hvad vi laver. Vores nyheder skal opretholde høje standarder og have en vis form for journalistisk integritet. AI kan komme med fejlbehæftede informationer eller via bias have en særlig holdning til emnet.

AI skal anvendes som en støtte til produktionen. Eksempelvis til at sortere og liste data. Bygge skabeloner til præsentationer baseret på det indhold medarbejderen leverer.

Disclaimer
Det er vigtigt, at modtageren forstår, når og hvordan AI anvendes i nyhedsproduktionen eller i andre sammenhænge. Dette omfatter klar kommunikation om brugen af AI til at generere eller redigere indhold. Eksempelvis er billedet jeg har anvendt til dette indlæg, lavet med brug af DALL-E, via følgende input: “lav et billede som understøtter et debatindlæg omkring AI”

Privacy
Ligesom vi er vant til med GDPR, så skal AI-systemer også overvåges og vi skal sikre at brugen af persondata kun sker med samtykke. Vi skal overholde gældende GDPR lovgivning og overordnet set respektere brugernes privatliv.

AI-systemer kræver løbende vedligeholdelse og opdatering for at forblive effektive og relevante. Vi skal navigere i komplekse etiske og juridiske landskaber, især når det kommer til spørgsmål om ophavsret, ansvar og regulering af AI.

Vi har uendeligt meget at lære som medievirksomheder og rejsen er kun lige begyndt. Men AI kommer med en hastighed som ikke er set lign. i mange år. AI kan blive en revolution, lidt ligesom da Internettet ramte os.

Så vi skal møde det med åbent sind, men sikre at vi har styringen og kontrollen.

Note: Indlægget her har jeg selv skrevet, men der er anvendt DALL-E til illustrationen og ChatGPT til at skærpe indholdsdelen.